БИСЕРИ: Българите сме пълнеж, стреляме точно, а мишените не падат