Везалов: Дано в бъдеще такива срещи да се провеждат в Пловдив