Радо Янков: На Олимпиадата прегорях, ще си взема поука